Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

Pressemeddelser fra Thy-Mors Energi

Stigende interesse for lokalt ejerskab i grønne projekter

 

17/05/2023

Andelsselskabet Thy-Mors Energi byder velkommen til en yngre generation i repræsentantskabet, som ønsker at engagere sig i den grønne omstilling lokalt.

Repræsentantskabet i Thy-Mors Energi består af 90 forbrugervalgte medlemmer fordelt på tre valgkredse, som repræsenterer de i alt 44.000 andelshavere i Thy og på Mors. Ved repræsentantskabsvalget tidligere på året har flere yngre meldt sig på banen for at få en plads i repræsentantskabet. Blandt dem er Helle Korsgaard fra Nykøbing Mors, MBA og administrerende direktør hos Thisted Vand, og Ane Liebing Grøngaard fra Thisted, som er ansat som kommunikationskonsulent i Sparekassen Thy. Begge har de en stor passion for grøn omstilling og udviklingen af deres lokalsamfund.

”Jeg interesserer mig for grøn omstilling, bæredygtighed, digitalisering samt generelt for forsyningssektoren, herunder sektorkoblinger og samarbejde på tværs. Jeg håber at få mere indsigt og være med til at udvikle lokalsamfundet samt skabe værdi og gode rammebetingelser for vores lokalsamfund. Thy-Mors Energi skal bevare sin selvstændighed som lokalt selskab med et stærkt udviklet infrastrukturnet både til den nuværende og fremtidige generation”, fortæller Helle Korsgaard.

Kommunikationskonsulent hos Sparekassen Thy, Ane Liebing Grøngaard, supplerer:

”Jeg valgte at stille op til repræsentantskabet, fordi vores lokale energi-sammensætning er så afgørende for, hvordan vores egn udvikler sig. At Thy-Mors Energi er ejet af os alle sammen, og vi på den måde kan sikre lokalt og fælles ejerskab, har stor betydning for mig. Jeg vil gerne arbejde for, at der er mulighed for lokalt ejerskab i alle nye energiprojekter i Thy. Det er os, der skal høre på vindmøllerne og se på solcellerne, så noget af finansieringen – og fortjenesten – bør også være på lokale hænder.”

Der har i mange år været et overvejende flertal af mænd i Thy-Mors Energis repræsentantskab, Men med resultatet af repræsentantskabsvalget tidligere i år står det klart, at en ny generation melder sig på banen med en holdning til andelsselskabet og den forretning, der er med til at skabe lokal vækst og udvikling.

Den tendens skaber glæde hos Robert Hove, bestyrelsesformand i Thy-Mors Energi, der ser diversiteten som en klar fordel.

”Det er glædeligt at se, at flere viser interesse for at få indflydelse på den lokale udvikling, vi i Thy-Mors Energi er garant for. Vi arbejder altid for at skabe et lokalsamfund i udvikling og for at skabe de bedste betingelser for vores andelshavere. Med nye ansigter i repræsentantskabet styrker vi det demokratiske fundament, som andelsselskabet bygger på. Det kan jeg som bestyrelsesformand kun glæde mig over.

Ud af de 90 repræsentantskabsmedlemmer består 16% af nyvalgte lokale borgere, hvoraf 29% af disse er kvinder. Det nye repræsentantskab mødes for første gang til andelsselskabets repræsentantskabsmøde den 25. maj i Thisted.