Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

ALTID ET LOKALSAMFUND I UDVIKLING

Vi udbygger og udvikler infrastrukturen, så vi kan skabe de teknologiske rammer, der gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i Thy og på Mors

 

... i kraft af fællesskabet

MERE END BARE EN LEVERANDØR

 

Thy-Mors Energi er en del af lokalsamfundet, ligesom det er en del af os. Du er nemlig automatisk andelshaver hos Thy-Mors Energi, når du har en elmåler hos os.

Vores lokale tilhørsforhold gør, at vi har en klar plan for konstant at ville udvikle os selv og vores omgivelser. Med begge ben på jorden og blikket rettet mod horisonten. For sammen skal vi favne, forme og udfordre fremtiden.

Vi tror på en fælles fremtid, der er elektrificeret, digital og baseret på vedvarende energi. Gennem kerneområderne infrastruktur, grøn omstilling og kundeløsninger sikrer vi et lokalsamfund i udvikling.

INFRASTRUKTUR

Hver dag lægger vi kabler i jorden og kobler husstande på fibernettet i Thy og på Mors. El- og fiberinfrastrukturen er hjørnestenen i Thy-Mors Energi, og det er vores fornemste opgave at optimere  infrastrukturen, så Thy og Mors er teknologisk og digitalt rustet til fremtiden.

GRØN OMSTILLING

Vi viser vejen til en bæredygtig fremtid. Hver dag tilslutter vi vedvarende energi til elnettet, og vi ønsker at sikre lokal beslutningskraft, når de nationalpolitiske målsætninger om grøn omstilling skal indfries lokalt i Thy og på Mors.

KUNDELØSNINGER

Vi udvikler gennemskuelige produkter og kundeløsninger, der gør det trygt og tillidsfuldt at træffe det rigtige valg. Vi har andelshavernes behov for øje samtidig med, at produkter og løsninger sikrer en effektiv udnyttelse af den grønne energi.

I KRAFT AF VORES ANDELSHAVERE

 

I Thy-Mors Energi taler vi ofte om fællesskab. Det kan nogen måske undre sig over, men for os er det helt naturligt. Fællesskabet med vores andelshavere, medarbejdere og samarbejdspartnere betyder nemlig, at vi kan skabe bevægelse. Og bevægelse er forudsætningen for fælles udvikling.

Det er i kraft af fællesskabet, at vi i Thy-Mors Energi har handlekraft til at investere i ny infrastruktur, vise vejen for den grønne omstilling og sikre gennemskuelige kundeløsninger.

FORTÆLLINGER FRA THY-MORS ENERGI

 

UDVIKLING GENNEM PARTNERSKABER

 

I Thy-Mors Energi er vi ejere af el- og fiberinfrastrukturen, og på vegne af vores andelshavere har vi et ansvar for at skabe de bedste rammebetingelser med infrastrukturen, så du og andre andelshavere altid er på forkant med den teknologiske udvikling.

I den proces er vi som koncern afhængige af partnerskaber for at kunne udnytte det fulde potentiale i infrastrukturen. Partnerskaber kommer derfor i forskellige former og konstellationer – alt afhængig af forretningsområde og formål.

TELENOR ÅBNEDE BALLET

 

Et åbent fibernet blev en realitet i 2021, da Telenor som den første tjenesteudbyder fik adgang til fibernettet i Thy og på Mors via OpenNet-platformen. I Telenor har man set frem til at nå ud til flere potentielle kunder, og internetchef Lars Kyrø bød derfor et åbent fibernet varmt velkommen.

-Vi er rigtig glade for, at thy- og morsingboer nu også kan få MaxSpeed Internet sammen med resten af Nordjylland. Vi kan også se, at vores testvindende internetprodukter er blevet taget rigtig godt imod, fortæller han.

Udover Telenor fik også Fastspeed, Hiper, Kviknet og BOLIG∙NET adgang til fibernettet i 2021.