Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

ALTID ET LOKALSAMFUND I UDVIKLING

Vi udbygger og udvikler infrastrukturen, så vi kan skabe de teknologiske rammer, der gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i Thy og på Mors

 

... i kraft af fællesskabet

MERE END BARE EN LEVERANDØR

 

Thy-Mors Energi er en del af lokalsamfundet, ligesom det er en del af os. Du er nemlig automatisk andelshaver hos Thy-Mors Energi, når du har en elmåler fra os.

Vores lokale tilhørsforhold gør, at vi har en klar plan for konstant at ville udvikle os selv og vores omgivelser. Med begge ben på jorden og blikket rettet mod horisonten. For sammen skal vi favne, forme og udfordre fremtiden.

Vi tror på en fælles fremtid, der er elektrificeret, digital og baseret på vedvarende energi. Gennem kerneområderne infrastruktur, grøn omstilling og kundeløsninger sikrer vi et lokalsamfund i udvikling.

INFRASTRUKTUR

Hver dag lægger vi kabler i jorden og kobler husstande på fibernettet i Thy og på Mors. El- og fiberinfrastrukturen er hjørnestenen i Thy-Mors Energi, og det er vores fornemste opgave at optimere  infrastrukturen, så Thy og Mors er teknologisk og digitalt rustet til fremtiden.

GRØN OMSTILLING

Vi viser vejen til en bæredygtig fremtid. Hver dag tilslutter vi vedvarende energi til elnettet, og vi ønsker at sikre lokal beslutningskraft, når de nationalpolitiske målsætninger om grøn omstilling skal indfries lokalt i Thy og på Mors.

KUNDELØSNINGER

Vi udvikler gennemskuelige produkter og kundeløsninger, der gør det trygt og tillidsfuldt at træffe det rigtige valg. Vi har andelshavernes behov for øje samtidig med, at produkter og løsninger sikrer en effektiv udnyttelse af den grønne energi.

VI UDVIKLER I FÆLLESSKAB

Vi taler ofte om fællesskab. Det kan nogen undre sig over, men for os er det helt naturligt. Fællesskabet med vores andelshavere, medarbejdere og samarbejdspartnere betyder nemlig, at vi kan skabe de bedste rammebetingelser med el- og fiberinfrastrukturen og vise vejen for den grønne omstilling.

Det er gennem partnerskaber vi sikrer, at potentialet i infrastrukturen bliver udnyttet til gavn for vores andelshavere, og vores partnerskaber kommer i forskellige former og konstellationer – alt afhængig af forretningsområde og formål.