Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

ALTID ET LOKALSAMFUND I UDVIKLING

Vi udbygger og udvikler infrastrukturen, så vi kan skabe de teknologiske rammer, der gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i Thy og på Mors

 

... i kraft af fællesskabet

MERE END BARE EN LEVERANDØR

 

Thy-Mors Energi er en del af lokalsamfundet, ligesom det er en del af os. Du er nemlig automatisk andelshaver hos Thy-Mors Energi, når du har en elmåler hos os.

Vores lokale tilhørsforhold gør, at vi har en klar plan for konstant at ville udvikle os selv og vores omgivelser. Med begge ben på jorden og blikket rettet mod horisonten. For sammen skal vi favne, forme og udfordre fremtiden.

Vi tror på en fælles fremtid, der er elektrificeret, digital og baseret på vedvarende energi. Gennem kerneområderne infrastruktur, grøn omstilling og kundeløsninger sikrer vi et lokalsamfund i udvikling.

INFRASTRUKTUR

Hver dag lægger vi kabler i jorden og kobler husstande på fibernettet i Thy og på Mors. El- og fiberinfrastrukturen er hjørnestenen i Thy-Mors Energi, og det er vores fornemste opgave at optimere  infrastrukturen, så Thy og Mors er teknologisk og digitalt rustet til fremtiden.

GRØN OMSTILLING

Vi viser vejen til en bæredygtig fremtid. Hver dag tilslutter vi vedvarende energi til elnettet, og vi ønsker at sikre lokal beslutningskraft, når de nationalpolitiske målsætninger om grøn omstilling skal indfries lokalt i Thy og på Mors.

KUNDELØSNINGER

Vi udvikler gennemskuelige produkter og kundeløsninger, der gør det trygt og tillidsfuldt at træffe det rigtige valg. Vi har andelshavernes behov for øje samtidig med, at produkter og løsninger sikrer en effektiv udnyttelse af den grønne energi.

I KRAFT AF VORES ANDELSHAVERE

 

I Thy-Mors Energi taler vi ofte om fællesskab. Det kan nogen måske undre sig over, men for os er det helt naturligt. Fællesskabet med vores andelshavere, medarbejdere og samarbejdspartnere betyder nemlig, at vi kan skabe bevægelse. Og bevægelse er forudsætningen for fælles udvikling.

Det er i kraft af fællesskabet, at vi i Thy-Mors Energi har handlekraft til at investere i ny infrastruktur, vise vejen for den grønne omstilling og sikre gennemskuelige kundeløsninger.

FORTÆLLINGER FRA THY-MORS ENERGI

 

MED FIBERNET VOKSER TRÆERNE IND I HIMLEN

 

Andels­havere i Thy-Mors Energi har adgang til fibernettet og dermed direkte adgang til det digitale a-hold i Danmark. Det gælder alle. I Thy-Mors Energi står vi nemlig meget fast på, at alle andelshavere bør have adgang til det digitale samfund, uanset alder og hvor i Thy og på Mors de bor.  

Med det lynhurtige fibernet kan vores andelshavere med ro i sindet vælge fjernstudie til, og samtidig bliver det med fibernettet endnu mere attraktivt at drive virksomhed  i Thy og på Mors. Som lokalt andels­selskab kan vi kun være stolte af, at vi i kraft af fællesskabet med andelshaverne kan skabe en digital infrastruktur i verdensklasse, der understøtter nutidens teknologiske behov.  

LOKALE ANDELSSELSKABER REPRÆSENTERER ET BETYDNINGSFULDT NÆRDEMOKRATI

 

Vi havde i efteråret besøg af erhvervsminister Simon Kollerup, hvor vi viste ham den lokale vej til grøn omstilling. Thy-Mors Energi’s elnetselskab transporterer grøn strøm rundt i energisystemet svarende til 140 procent af områdets samlede elforbrug, og i vores arbejde bidrager vi til at indfri de nationalpolitiske ambitioner gennem konkrete initiativer, der skaber værdi lokalt.

"Det blev helt tydeligt under mødet i dag, at det betyder utrolig meget for et lokalområde at have et lokalt forankret energiselskab. Jeg tror på, at energiselskaberne kommer til at spille en stor rolle i den grønne omstilling, vi er i gang med i Danmark. Det har de jo vist, at de allerede gør, men også i årene fremover.", fortæller erhvervsminister Simon Kollerup.