Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

WHISTLEBLOWERORDNING

 

Med whistleblowerordningen får du mulighed for at lave en anonym indberetning, hvis du har en begrundet mistanke om, at Thy-Mors Energi handler i strid med lovgivningen eller koncernens interne regler.
Ordningen skal derfor betragtes som et supplement til den interne dialog, der i sidste ende kan hjælpe til at sikre koncernens integritet og troværdighed.

Indberetninger behandles af Advokathuset Funch og Nielsen P/S.

ANONYMITET

 

En indberetning kan laves anonymt. Ønsker du at opnå anonymitet, kan du kopiere URL-adressen til whistleblower-systemet direkte over i en internetbrowser i stedet for at tilgå whistleblower-systemet via linket her på siden:

https://thymors.whistleblowernetwork.net

I whistleblower-systemet opfordres du til at angive dit navn, men det er ikke et krav. Opgiver du dit navn, skal du være opmærksom på, at dine personlige oplysninger vil blive benyttet i forbindelse med en evt. opklaring af den indberettede sag.