Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

RUSTET TIL DEN DIGITALE FREMTID

 

Danmark er for lille til store forskelle. Ved at udvikle den teknologiske infrastruktur er vi er med til at opretholde balancen mellem land og by. 

FIBERADGANG TIL ALLE 

 

For os har udrulningen af fibernettet været undervejs i en årrække, og der har været fart på! I 2012 startede vi udbygningen i landzonerne, og senere kom byzonerne til. Specielt i landområderne har efterspørgslen på fibernet været stor, og i en årrække har vi med en omfattende investering været i stand til at tilslutte 4.000-5.000 andelshavere årligt. Vi har arbejdet målrettet på at give alle andelshavere adgang til fibernettet- uanset hvor i Thy og på Mors de bor, og vi er nu i mål.

Alle i Thy og på Mors har nu adgang til lynhurtigt fibernet. Vi har hermed skabt direkte adgang til det digitale a-hold i Danmark og gjort det teknologisk attraktivt at bo og drive virksomhed lokalt … i kraft af fællesskabet.

Efter etableringen har en lang række tjenesteudbydere fået adgang til fibernettet, og vores fornemste opgave er at sikre, at fibernettet får en endnu større værdi for vores andelshavere. Derfor arbejder vi hele tiden på at udvide produktpaletten og tiltrække endnu flere tjenesteudbydere.

 

 

 

ALLE ANDELSHAVERE HAR ADGANG TIL EN DIGITAL INFRASTRUKTUR I ABSOLUT VERDENSKLASSE

Hvorfor skal du vælge fibernet?

Hurtigt

Stabilt

Energieffektivt

DIGITALISERING AF ELNETTET

 

Vi arbejder hver dag for at opretholde en høj forsyningssikkerhed i Thy og på Mors, og i dag oplever vores andelshavere kun få strømafbrydelser. I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler, og den grønne omstilling er altså for alvor kommet på den nationalpolitiske agenda.

Elektrificering er et af nøgleordene i den grønne omstilling, og et øget elforbrug samt stigning i produktion fra vedvarende energikilder stiller krav til hele det danske elnet.

En digitalisering af elnettet i Thy og på Mors bliver derfor afgørende for, at vi kan opretholde forsyningssikkerheden på det høje niveau, vi kender i dag. Vejen til digitalisering sker gennem fjernaflæste målere – de er den vigtigste nøgle til indsigt og viden. Gennem brugen af data fra målerne kan vi blive klogere på elnettets tilstand, og det gør os i stand til at understøtte den grønne omstilling lokalt og samtidig opretholde en høj forsyningssikkerhed.

 

VI FORBEREDER
ELNETTET PÅ EN
GRØNNERE FREMTID

 

 

... i kraft af fællesskabet

Elværk

 

Hver dag servicerer, vedligeholder og opdaterer vi ca. 4.500 km. kabel og 1800 transformerstationer i Thy og på Mors. Alt sammen for at sikre en stabil leverance af strøm til vores ca. 44.000 andelshavere. Vi udbygger og udvikler elnettet for at imødekomme andelshavernes energibehov i dag og i fremtiden.

Se lokale strømafbrydelser, tilmeld dig vores SMS-service og læs vejledninger og bekendtgørelser for installatører på Elværk's hjemmeside.

ENERGRID

 

I Thy-Mors Energi er vi specialiserede i nettilslutning af vedvarende energi. Vi har et tæt samarbejde med anlægsejere og tilbyder både rådgivning, projektering og etableringsarbejde i projekter med vind, sol, bølge eller biogas.

VI TILSLUTTER VEDVARENDE
ENERGI HVER ENESTE DAG