Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

Pressemeddelser fra Thy-Mors Energi

Thy-Mors Energi sætter kurs mod et grønnere 2024

 

14/12/2023

I 2024 intensiverer det lokale andelsselskab Thy-Mors Energi indsatsen inden for grøn omstilling for at styrke miljøet og lokalsamfundet. Thy-Mors Energi vil engagere sig i en række grønne projekter inden for både sol, biogas og vind, som tydeliggør andelsselskabets forpligtelse til at investere i tiltag, der fremmer udviklingen i Thy og på Mors.

Thy-Mors Energi har netop præsenteret budgettet og konkrete indsatsområder for 2024 på årets sidste repræsentantskabsmøde. Et budget, som i stigende grad fokuserer på selskabets samfundsansvar og investeringer i den grønne omstilling. Om den grønne omstilling er på vej, er ikke længere til diskussion, og den afføder travlhed ned gennem flere af koncernens underselskaber. I selskabet ENERGRID mærker man udviklingen på den stigende efterspørgsel af selskabets kompetencer inden for projektering og tilslutning af vedvarende energiproduktionsanlæg, og alt tyder på, at antallet af projekter i både ind- og udland stiger kraftigt i 2024.

At skabe værdi gennem lokale rammebetingelser er omdrejningspunktet i Thy-Mors Energi, og derfor er det ifølge Robert Hove, bestyrelsesformand i Thy-Mors Energi, også helt naturligt, at koncernen omstiller sig i takt med den grønne omstilling for at sikre, at værdien fra grønne projekter forbliver lokalt.

- I Thy-Mors Energi ser vi det som essentielt, at vedvarende energiprojekter i Thy og på Mors ejes af borgere, virksomheder og forsyningsselskaber. Med lokalt ejerskab sikrer vi nemlig, at værdien fra projekterne kommer lokalsamfundet til gavn. Vores involvering i Klimaalliancen Thy og Klimarådet Mors er et bevis på vores dedikation til at etablere grønne partnerskaber og investere i lokale projekter, som understøtter grøn omstilling og sikrer lokal involvering og ejerskab.

Vindpark Hanstholm, Biogas Thy og Biogas Mors er konkrete og igangværende projekter, som Thy-Mors Energi er involveret i for at sikre, at merværdien i projekterne skaber fundament for lokal vækst og udvikling. Med Vindpark Hanstholm ser Thy-Mors Energi frem til den politiske behandling af projektet i 2024, med forventning om at kunne opsætte vindmøller i 2025. Udviklingsselskabet Biogas Thy forventer at opnå byggetilladelse til et biogasanlæg i Elsted senest i sommeren 2024, mens Udviklingsselskabet Biogas Mors er blevet etableret på Mors og skal understøtte Morsø kommunes klimaambitioner.

Forbedring af elnettet øger forsyningssikkerheden
Den grønne omstilling øger presset på elnettet, fordi mængden af grøn energiproduktion stiger, og samtidig kigger vi ind i et højere elforbrug med flere elbiler og varmepumper. I 2024 fortsætter andelsselskabet derfor med at investere i elnettets kapacitet og forsyningssikkerhed, hvilket er essentielt for at imødekomme den grønne omstilling, fortæller Robert Hove:

- Opgraderingen af elnettet i Nykøbing, hvor kabler i jorden er udskiftet og 10/04 stationer er renoveret, er kun begyndelsen. Der er implementeret DSO-styring (Drifts-, Styrings- og Overvågningsanlæg), som effektiviserer fejlsporing og reparationer ved at tillade fjernovervågning og styring fra vores kontrolrum. Vi udvider herudover kapaciteten af vores nye 60/10 station i Nykøbing. Tiltagene betyder tilsammen, at Nykøbing nu er forberedt til en grøn fremtid med mere vedvarende energiproduktion, flere elbiler og varmepumper.

Det er dog ikke kun i Nykøbing, hvor elnettet skal forstærkes. Netselskabet Elværk kigger ind i en forstærkning af elnettet i hele Thy og på Mors under de politiske rammebetingelser, der er givet for selskabet, for at sikre at hele Thy og Mors kan imødekomme en grønnere fremtid.

 

Forpligtet til lokalt ejerskab og værdiskabelse

Som lokalt forankret andelsselskab er Thy-Mors Energi dedikeret til at skabe, forme og favne de lokale rammebetingelser, og koncernen vil fortsætte med at udvikle lokalområdets infrastruktur og bidrage til den grønne omstilling.

- Vi har en klar plan om at være mere end en energileverandør; vi vil være en central aktør i at skabe en mere bæredygtig fremtid for Thy og Mors," afslutter Robert Hove.