Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

Pressemeddelser fra Thy-Mors Energi

Thy-Mors Energi styrker lokalområdet og præsenterer solidt resultat

 

21/05/2024

Andelsselskabet Thy-Mors Energi præsenterer et solidt resultat for 2023 med et overskud på 63 mio. kroner.

Ifølge Robert Hove, bestyrelsesformand i Thy-Mors Energi, er det et tilfredsstillende resultat.

”For Thy-Mors Energi er det essentielt, at vi med vores strategiske investeringer i el- og fiberinfrastrukturen skaber værdi for vores andelshavere og for det lokalsamfund, vi er en del af, og det har vi bevist, at vi kunne i 2023”, fortæller Robert Hove og fortsætter:

”Vi har afsluttet salget af Scan Energi, som leverede et godt resultat i 2023 og derfor har indbragt et meget tilfredsstillende provenu til ejerne. Salget har været et positivt bidrag til koncernens økonomi. Herudover har vi overordnet set oplevet en positiv udvikling i koncernens datterselskaber, mens en positiv indtægt fra værdipapirer også bidrager til det flotte koncernresultat.

Investeringerne i el- og fiberinfrastrukturen sker gennem datterselskaberne Netselskabet Elværk A/S, Thy-Mors Energi Fibernet A/S, og Thy-Mors Energi Produktion A/S, mens ENERGRID A/S projekterer, servicerer og vedligeholder vedvarende energiproduktionsanlæg i hele Danmark. Aktivitetsniveauet i hvert enkelt selskab har været højt i 2023, hvor alle selskaber har bidraget positivt til koncernens vision om at skabe et lokalsamfund i udvikling.

Vendepunkt i fiberselskab
Efter en årrække med massive investeringer i fibernettet, nåede koncernen en længeventet milepæl i 2023, hvor Thy-Mors Energi Fibernet for første gang i 2023 har leveret overskud uden ekstraordinære indtægter. Resultatet skal ses i lyset af selskabets indtjening på åbningen af fibernettet, der betyder, at andelshaverne nu frit kan vælge mellem forskellige tjenesteudbydere på fibernettet. Den positive udvikling forventes at fortsætte, og ambitionen er at gøre fibernettet værdiskabende for endnu flere andelshavere.

Grøn omstilling giver travlhed
Der er fart på den grønne omstilling, og det mærkes i flere datterselskaber, der som følge af udviklingen har oprustet på antallet af medarbejdere i 2023. En overvejende del af ansættelserne er sket i ENERGRID, der har en strategi om at forblive en foretrukken og konkurrencedygtig samarbejdspartner for udviklere af vedvarende energianlæg i ind- og udland. Det kræver flere kompetencer og dygtige montører, og selskabet har derfor haft et stort fokus på at rekruttere de rette kompetencer.
Lærlinge indgår også som en fast del af medarbejderstaben i ENERGRID.  I 2023 beskæftigede selskabet tre, og ambitionen er at ansætte en ny hvert år, hvilket glæder Robert Hove.

”Vi ser det som en naturlig del af vores samfundsansvar, at vi bidrager til at uddanne og ruste unge mennesker fra vores lokalområde til jobs inden for vedvarende energi og grøn omstilling”, fortæller han.

Rekordhøj forsyningssikkerhed
Netselskabet Elværk leverede en rekordhøj forsyningssikkerhed på 99,999% i 2023. Resultatet vidner først og fremmest om godt og solidt håndværk, og så kan digitaliseringen af elnettet også tilskrives en del af forklaringen, fordi den har gjort det hurtigere at omkoble i elnettet for at undgå længerevarende afbrydelser.

I 2023 afsluttede selskabet en omfattende renovering af elnettet i Nykøbing by, mens sommerhusområderne Serup- og Søndbjerg Strand på Thyholm blev renoveret som et led i selskabets netudviklingsplaner. Netudviklingsplanerne lægger til grund for den renovering og udbygning Netselskabet Elværk laver, så elnettets kapacitet forbedres de steder, hvor behovet er størst. En strategisk opgradering af elnettet er med til at understøtte en høj forsyningssikkerhed til andelshaverne.

Lokalt ejerskab i den grønne omstilling
I 2023 blev der sat fart på den grønne omstilling gennem etablering og investeringer i Udviklingsselskabet Biogas Thy og Udviklingsselskabet Biogas Mors. Thy-Mors Energi har, sammen med henholdsvis 155 og 39 lokale medejere i de to udviklingsselskaber, investeret i at fremme udnyttelsen af landbrugets restprodukter til at producere vedvarende energi. Medejerkredsen i de to udviklingsselskaber er bredt forankret med repræsentanter fra både landbrug, industri og lokale forsyningsselskaber, og ambitionen i udviklingsselskaberne er klar; den grønne omstilling skal være værdiskabende for alle der bor, lever og arbejder i Thy og på Mors.

“Som andelsselskab er det naturligt for os at skabe vedvarende forandring, og vi ser det som naturligt, at vi som andelsselskab skal sikre lokalt ejerskab i fremtidens grønne infrastruktur. På den måde er vi med til at fremme den grønne omstilling, og samtidig gør vi den grønne omstilling til vækstdynamo for udviklingen af det lokale energisystem. Ved at engagere os i lokale vedvarende energiprojekter vil vi med andre ord sikre, at merværdien fra vedvarende energiprojekter kommer vores andelshaverne til gavn ... i kraft af fællesskabet”, afslutter Robert Hove.