Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

NYHED

Med Fibernet vokser træerne ind i himlen

 

17/12/2021

og drømme kan gøres til virkelighed. Det tror vi på -og vores andelshavere i Thy og på Mors er dem, der beviser det.

I Hundborg bor 37-årige Jeanette Klitgaard-Lund, og hun er en af dem der sætter pris på fibernettet og det potentiale, som fiberforbindelsen bringer med sig. Det lynhurtige fibernet har nemlig været afgørende for, at læreruddannede Jeanette nu har to nye eksamensbeviser i projektledelse og økonomi fra Copenhagen Business Academy i København.

De mundtlige eksaminer er foregået over nettet. Så den tid, hvor lærer og censor er i København og Jeanette sidder i Hundborg, er det helt afgørende, at der er et stabilt fibernet.

Jeanette udtaler, at det har været vigtigt for hende, at hun har været tryg, ved at vide der har været internet, og at det bare har fungeret. Til eksamen er der tilsyn, og her sikrer en tilsynsførende, at der ikke sker eksamensnyd. Så der er rigtig meget styr på det, og jeg turde slet ikke have gjort det, før vi fik fibernet.

Med det lynhurtige fibernet kan vores andelshavere med ro i sindet vælge fjernstudie til, og samtidig er det med fibernettet endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Thy og på Mors. Som lokalt andelsselskab kan vi kun være stolte af, at vi i kraft af fællesskabet med andelshaverne kan skabe en digital infrastruktur i verdensklasse, der understøtter nutidens teknologiske behov.

ANDRE NYHEDER

Vi arbejder hver dag for at understøtte, at Thy ...

27/01/2021

Indsigt i elnettets tilstand er altafgørende for at understøtte den stigende elektrificering af samfundet. Årtiers arbejde med både at planlægge, udbygge, vedligeholde og dokum ...

Nyt samarbejde mellem Hiper og Thy-Mors Energi

10/10/2022

Thy-Mors Energi udvider nu sin portefølje af internetudbydere med Hiper, som bliver den tiende tjenesteudbyder på fibernettet i Thy og på Mors.

ENERGRID udvider Thy-Mors Energis hjemmebane

01/07/2020

Den grønne omstilling skifter gear, det samme gør Thy-Mors Energi Service. Derfor skifter selskabet nu navn til ENERGRID.