NYHED

Stedbundne ressourcer som drivkraft

 

27/01/2021

Stedbundne ressourcer som eksempelvis møg, er en vigtig drivkraft i den grønne omstilling, og de har en afgørende betydning for den positive udvikling i Thy og på Mors. 

De grønne brændsler produceres ofte i de timer, hvor der er meget vind og sol, hvilket gør mulighederne i vores område nærmest uendeligeNy teknologi skal hjælpe os med at reducere udledningen af CO2. Med grøn strøm er det muligt at fortrænge fossil energi i sektorer, der umiddelbart ikke kan køre en normal drift uden brug af strøm eller batterierMed elektrolyse kan vi skabe grønne brændsler, som kan anvendes til trafikproduktionsvirksomhedog på mange andre områder. I forlængelse heraf ønsker vi at investere i bæredygtige og grønne løsninger, der bidrager til at indfri de nationalpolitiske ambitioner og samtidig bliver værdiskabende for det lokalsamfund, vi er en del af. I Thy-Mors Energi ser vi det nemlig som helt naturligt, at som andelsselskab tager aktiv del i den grønne omstilling lokalt og hermed en grønnere fremtid.    

ANDRE NYHEDER

ENERGRID udvider Thy-Mors Energis hjemmebane

01/07/2020

Den grønne omstilling skifter gear, det samme gør Thy-Mors Energi Service. Derfor skifter selskabet nu navn til ENERGRID.

Thy-Mors Energi Service A/S bliver leverandør p ...

04/06/2019

Thy-Mors Energi Service A/S har netop vundet entreprisen på Vindpark Thorup-Sletten, som omfatter tilslutningen af 18 nye Siemens vindmøller ved Aggersund.

Samarbejde skaber muligheder

27/01/2021

Fællesskab er lig med samarbejde. Vi tænker og handler derfor ud fra en præmis om, at det er én for alle og alle for én.