Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

NYHED

Thy går forrest for at reducere CO2-udledningen med unik klimaalliance

 

08/12/2020

Adskillige aktører i Thy har underskrevet en aftale, der forpligtiger dem til at samarbejde om at finde grønne løsninger, der gør det muligt for Thy at leve op til ambitiøse klimamål.

Det kræver en stor indsats, hvis Danmark skal nå det nationale mål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Men nu går thyboerne forrest i et forsøg på at vise, at man kan gøre en stor forskel, hvis man går sammen og samarbejder om nye løsninger.

En lang række offentlige og private aktører har besluttet at etablere en lokalt forankret klimaalliance, der har fået navnet Klimaalliancen Thy. Partnerne i Klimaalliancen Thy består af LandboThy, DI Thy/Mors, Thisted Vand, Port of Hanstholm, Thisted Kommune, Thisted Varmeforsyning og Thy-Mors Energi, som alle har underskrevet en samarbejdsaftale, hvori det fremgår, at de forpligtiger sig til:

  • At identificere de bedste forudsætninger, for at virksomheder og borgere i Thy kan levere 70% CO2-reduktion på tværs af sektorer og skabe et Thy med et stærkt og innovativt erhvervsliv frem mod 2030.

Helt lavpraktisk vil Klimaalliancen Thy i fællesskab kortlægge Thy’s klimapåvirkning. Alle partnere har en masse konkret viden fra deres eget fagområde, som andre partnere kan få stor gavn af. Ud fra den viden vil partnerne arbejde ambitiøst med at finde de lokale løsninger, der bedst kan nedbringe CO2-udledningen i Thy.

Det fortæller Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune:

- Hvis vi skal kunne levere på den politiske ambition om at skabe væsentlige reduktioner på CO2-udledningen, er det afgørende, at vi skaber sammenhængende løsninger på tværs af sektorer. Klimaalliancen Thy er det helt rette set-up til at levere netop de løsninger, udtaler hun.

Også Lars Peter Christiansen, formand for Klimaalliancen og adm. direktør i Thy-Mors Energi, ser et stort potentiale i Klimaalliancen Thy, som ifølge ham skal være med til at understøtte den grønne omstilling og sikre lokal vækst og udvikling.

- Med Klimaalliancen Thy kan vi, på tværs af sektorer, konkretisere den nationale agenda i et lokalt perspektiv og udvikle bæredygtige grønne projekter med udgangspunkt i individuelle behov. Det åbner helt nye døre i forhold til at udnytte potentialet i infrastrukturen. Vi kigger derfor ind i en spændende fremtid, hvor fælles grønne projekter kan være med til at sikre flere arbejdspladser og øget investeringskraft i kommunen, forklarer han.

Hos Dansk Energi roser Adm. direktør Lars Aagaard initiativet. Han tror på, at samarbejdet på tværs af sektorer og brancher er altafgørende, hvis de nationale klimamål skal indfries.

- Klimaalliancen Thy er et enormt perspektivrigt og visionært projekt, som vil vise, hvad man kan udrette, når energi- og forsyningsselskaberne går sammen med erhvervskunderne og den offentlige sektor om at udvikle fælles løsninger, der bringer os alle nærmere på klimamålet i 2030. Thyboerne sætter nye standarder for resten af landet, og initiativet vil forhåbentlig inspirere andre til at gøre det samme.

ANDRE NYHEDER

Telenor får adgang til Thy-Mors Energi’s fibernet

28/05/2020

Telenor og Thy-Mors Energi har i dag underskrevet en aftale, der indebærer, at Telenor fremover kan tilbyde lynhurtigt fiberbredbånd til kunderne i Thy-Mors fiberforsyningsområ ...

Thy-Mors Energi køber sig ind i True Energy sam ...

20/02/2020

True Energy får tilført ny kapital og får samtidig direkte adgang til viden om elnettet.

Fastspeed til fiberkunder i Thy og på Mors

22/06/2021

En nyligt indgået aftale mellem Fastspeed og Thy-Mors Energi giver den hurtigt voksende bredbåndsudbyder adgang til fibernettet i Thy og på Mors, hvor fiberkunder hermed kan se ...