NYHED

Vilsundbroen lyser op i december

 

25/11/2021

Lyset markerer færdigetableringen af fibernettet i Thy og på Mors, som giver borgere og virksomheder adgang til en digital infrastruktur i verdensklasse.   

I år markerer vi, at næste generations teleinfrastruktur er færdigudbygget i Thy og på Mors. Fibernettet ligger nu i jorden og giver alle andelshavere i Thy-Mors Energi adgang til en digital infrastruktur – et projekt, som de første trædesten blev lagt til for snart 20 år siden. Dengang vedtog bestyrelsen i Thy-Mors Energi, at de midler og den styrke, som selskabet havde opnået gennem fusionen af de to forsyningsområder Thy og Mors, skulle bringes i spil for at sikre, at andelshaverne kunne drage nytte af den teknologiske udvikling i fremtiden.  

At Vilsundbroen oplyses, er ikke tilfældigt. Broen er på samme vis som fiberprojektet symbolet på et fremsynet anlægsprojekt. Broen binder Mors og Thy sammen, og infrastrukturen har siden 1939 gjort gods- og persontransport over sundet langt nemmere og hurtigere.  

I dag kan morsingboerne bryste sig af at være blevet en af landets første Gigabit-kommuner, og Thisted kommune tilsluttede sig den snævre kreds af Gigabit-kommuner i år. Borgerne i Thy og på Mors har hermed fået langt bedre digitale muligheder end mange andre områder i Danmark, og det bør, ifølge Robert Hove, bestyrelsesformand i Thy-Mors Energi, vække stolthed på tværs af de to kommunegrænser.  

- På Mors kan man gå til læge via sin computer. På den anden side af broen kan man sidde i Klitmøller, og stadig være en del af det pulserende liv i København. De teknologiske muligheder er med til at flytte os som samfund, gøre hverdagen nemmere og så de er med til at sikre et Danmark i balance, forklarer han, og fortsætter: 

- Dét at kunne se sin familie eller lave forretning med nogen på den anden side af Atlanten har aldrig været tættere på – det er ikke længere væk end en tablet eller PC. Og udviklingen er kun lige begyndt. Services til borgerne og virksomheder er i rivende udvikling, og som andelsselskab bliver det vores fornemste opgave fortsat at sikre alle thy- og morsingboer de bedste teknologiske betingelser for at tage del i samfundsudviklingen.   

Så lige som vi glæder os over Vilsundbroens transportinfrastruktur mellem Thy og Mors, skal vi også glæde os over den mere usynlige digitale infrastruktur, som er bygget op omkring optiske kabler og lysimpulser – nemlig fibernettet. Derfor lyser vi broen op som en markering af det færdigetablerede fibernet.  

ANDRE NYHEDER

Thy-Mors Energi åbner fibernettet via OpenNet

09/07/2019

Koncernens andelshavere kan se frem til et bredere udvalg af bredbånds- og tv-produkter.

BOLIG∙NET udvider produktpaletten på fibernettet

25/10/2021

Fiberkunder i Thy og på Mors kan nu vælge bredbåndsløsninger fra BOLIG∙NET, som er specialiseret i bredbåndsløsninger til boligforeninger og private.

Morsø Kommune bliver landets første Gigabit-kom ...

01/01/2019

Når Thy-Mors Energi færdiggør fiberudrulningen på Mors inden udgangen af 2019, bliver Morsø kommune landets første Gigabit-kommune med lynhurtigt internet.