Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

NYHED

Vilsundbroen lyser op i december

 

25/11/2021

Lyset markerer færdigetableringen af fibernettet i Thy og på Mors, som giver borgere og virksomheder adgang til en digital infrastruktur i verdensklasse.   

I år markerer vi, at næste generations teleinfrastruktur er færdigudbygget i Thy og på Mors. Fibernettet ligger nu i jorden og giver alle andelshavere i Thy-Mors Energi adgang til en digital infrastruktur – et projekt, som de første trædesten blev lagt til for snart 20 år siden. Dengang vedtog bestyrelsen i Thy-Mors Energi, at de midler og den styrke, som selskabet havde opnået gennem fusionen af de to forsyningsområder Thy og Mors, skulle bringes i spil for at sikre, at andelshaverne kunne drage nytte af den teknologiske udvikling i fremtiden.  

At Vilsundbroen oplyses, er ikke tilfældigt. Broen er på samme vis som fiberprojektet symbolet på et fremsynet anlægsprojekt. Broen binder Mors og Thy sammen, og infrastrukturen har siden 1939 gjort gods- og persontransport over sundet langt nemmere og hurtigere.  

I dag kan morsingboerne bryste sig af at være blevet en af landets første Gigabit-kommuner, og Thisted kommune tilsluttede sig den snævre kreds af Gigabit-kommuner i år. Borgerne i Thy og på Mors har hermed fået langt bedre digitale muligheder end mange andre områder i Danmark, og det bør, ifølge Robert Hove, bestyrelsesformand i Thy-Mors Energi, vække stolthed på tværs af de to kommunegrænser.  

- På Mors kan man gå til læge via sin computer. På den anden side af broen kan man sidde i Klitmøller, og stadig være en del af det pulserende liv i København. De teknologiske muligheder er med til at flytte os som samfund, gøre hverdagen nemmere og så de er med til at sikre et Danmark i balance, forklarer han, og fortsætter: 

- Dét at kunne se sin familie eller lave forretning med nogen på den anden side af Atlanten har aldrig været tættere på – det er ikke længere væk end en tablet eller PC. Og udviklingen er kun lige begyndt. Services til borgerne og virksomheder er i rivende udvikling, og som andelsselskab bliver det vores fornemste opgave fortsat at sikre alle thy- og morsingboer de bedste teknologiske betingelser for at tage del i samfundsudviklingen.   

Så lige som vi glæder os over Vilsundbroens transportinfrastruktur mellem Thy og Mors, skal vi også glæde os over den mere usynlige digitale infrastruktur, som er bygget op omkring optiske kabler og lysimpulser – nemlig fibernettet. Derfor lyser vi broen op som en markering af det færdigetablerede fibernet.  

ANDRE NYHEDER

Kviknet får adgang til fibernettet ...

08/10/2020

Thy-Mors Energi er i fuld gang med at åbne fibernettet, og snart får Kviknet adgang til at sælge hurtigt internet til 44.000 husstande og virksomheder i Thy og på Mors.  

Thy-Mors Energi køber sig ind i True Energy sam ...

20/02/2020

True Energy får tilført ny kapital og får samtidig direkte adgang til viden om elnettet.

Thy-Mors Energi byder Norlys velkommen på fiber ...

07/09/2021

Med en ny aftale mellem Thy-Mors Energi og Norlys får godt 44.000 husstande i Thy og på Mors i løbet af 2022 endnu flere valgmuligheder på fibernettet.