Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

NYHED

Thy-Mors Energi opgraderer fibernettet med hjælp fra Norlys

 

03/09/2021

Moderniseringen af fibernettet giver andershavere en langt større valgfrihed mellem udbydere af internet og tv, samtidig med at det sikrer et fortsat stabilt net, der er gearet til fremtidens hastigheder.

Med en opgradering af nettet går Thy-Mors Energi foran i udviklingen mod åbne net med større valgfrihed på internet og tv. Flere serviceudbydere på nettet vil give øget valgfrihed for andelshaverne.

- Med den nye tekniske platform, som Norlys driver for os, udnytter vi potentialet i fibernettet optimalt til gavn for vores andelshavere, som forhåbentlig kan se en stor værdi i at få et bredere udvalg af både tv- og internetprodukter, forklarer Lars Thorup Nielsen, fiberchef i Thy-Mors Energi, og fortsætter:

- Og så håber vi naturligvis på, at en bredere pallette af tjenesteudbydere får flere af vores andelshavere til at vælge en fiberforbindelse, så de også kan få gavn af den fælles investering, alle andelshaverne har lavet i en digital infrastruktur i verdensklasse.

På nuværende tidspunkt tilbyder Altibox og Telenor tjenester på fibernettet i Thy og på Mors, og flere serviceudbydere forventes at blive koblet på inden udgangen af 2021 via brancheplatformen OpenNet.

Norlys har leveret løsningen

Det nye net er blevet til gennem et samarbejde med Norlys, som servicerer og drifter selve den tekniske platform for Thy-Mors Energi. Valget af Norlys beror på selskabets ekspertise inden for projekter af denne type.

- Valget faldt på Norlys, da de er erfarne med denne type af ombygninger af fibernettet, fortæller Lars Thorup Nielsen, og fortsætter:

- Det at bygge en ny teknisk platform samtidig med at den eksisterende stadig skal køre, kræver et tæt samspil mellem alle parter og en professional tilgang til projektet, hvilket de involverede medarbejdere fortjener stor ros for at have leveret, slutter han.

Hos Norlys er man også glade for samarbejdet med fiberselskabet, som er et ud af flere selskaber, Norlys opgraderer fibernet for.

- For Norlys Tele er det strategisk vigtigt at være operatør for andre fibernetejere, da det giver både os og de fibernetejere, vi laver aftale med, fælles stordriftsfordele. Vi tror på, at vi i vores løsning sammen med OpenNet har de rette systemer, processer og kompetencer til at hjælpe netejere med at åbne deres net for flere serviceudbydere, og dermed opnå bedre indtjening på deres forretning. Thy-Mors er den første af vores fiberpartnere, som kører på den helt nyudviklede IT-platform, der også vil blive anvendt i Norlys’ egen infrastruktur fra starten af 2022. Det er spændende, at vi har fået den nye platform i luften, og vi er stolte over, at Thy-Mors Energi har valgt os som leverandør, fortæller Torben Poulsen, adm. direktør hos Norlys Tele.

ANDRE NYHEDER

Morsø FC tegner ny treårig hovedsponsoraftale

05/09/2023

Thy går forrest for at reducere CO2-udledningen ...

08/12/2020

Adskillige aktører i Thy har underskrevet en aftale, der forpligtiger dem til at samarbejde om at finde grønne løsninger, der gør det muligt for Thy at leve op til ambitiøse kl ...

Hanstholm havn vil være CO2-neutral

08/07/2019

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi har sat fælles retning for udvikling af et vedvarende energiprojekt, der skal gøre Hanstholm Havn CO2-neutral.