Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

NYHED

Grøn strøm kræver smarte systemer

 

07/02/2020

I 2019 kom 50% af elektriciteten fra vedvarende kilder som sol- og vindenergi, og det er er ny rekord. Aldrig har vores energiforsyning været grønnere. 

I 2019 kom 50% af elektriciteten fra vedvarende kilder som sol- og vindenergi, og det er er ny rekord. Aldrig har vores energiforsyning været grønnere. Og i takt med at den grønne energiproduktion stiger, så vil vi i Danmark også opleve en markant stigning i danskernes elforbrug i de kommende år.

Denne samfundsmæssige udvikling stiller derfor krav til det danske elforsyningsnet, og i Danmark har vi derfor brug for intelligente løsninger, så elnetsystemet kan imødekomme fremtidens behov. Det var i det lys, at et forskningssamarbejde under navnet RemoteGrid blev etableret mellem Aalborg universitet, Kamstrup og Thy-Mors Energi tilbage i 2016.

Da projektet nu er nået til vejs ende, blev resultaterne af forskningssamarbejdet præsenteret på en workshop onsdag d. 5. februar 2020.

Lokal viden og international læring
- Ved at udnytte de digitale muligheder i Thy-Mors Energi’s forsyningsområde, har vi været i stand til at skabe et forskningsmiljø, som er unikt for branchen, siger Rasmus Løwenstein Olsen, Lektor på Aalborg universitet, og fortsætter:

- Thy-Mors Energis praktiske viden om elforsyning har gjort det muligt for os at bygge en digital twilling af koncernens elnet. Med den i hånden kan man nu i detaljeret omfang se, hvordan elsystemet kan optimeres for at understøtte den grønne omstilling. Det udviklede værktøj er derfor med til at sikre en optimal udnyttelse af den vedvarende energi.

Hver time indsamler Thy-Mors Energi data fra 44.000 digitale elmålere. Den digitale infrastruktur er netop dét, der har gjort RemoteGrid til en realitet. De digitale målere gør det muligt at lære og blive klogere.

- Dette samarbejde er interessant for os, fordi vi kan bringe vores viden i spil og gøre os i stand til at træffe bedre beslutninger i forhold til optimering af elnettet, siger teknisk chef Kristian Tilsted, og fortsætter:

 - Når både et af verdens bedste universiteter og et af verdens største leverandører af måleudstyr kigger mod Thy og Mors for et samarbejde, kan vi bestemt godt være stolte.

Data i stride strømme
De digitale elmålere hos Thy-Mors Energi’s andelshavere er leveret af Kamstrup, og de bruges i dag til at måle den forbrugte energi hos forbrugerne. Men målerne har et uudnyttet potentiale.

- Den version, som er installeret hos Thy-Mors Energi kan måle på op til 42 parametre. Det betyder, at der hver time kan skabes adgang til over 5 mio. datasæt. Derfor er det utrolig vigtigt at prioritere, siger Karsten Handrup fra Kamstrup og fortsætter:

- Potentialet for udnyttelse af data i den daglige drift hos forsyningsselskaber er kun delvist afdækket, og med samarbejdet her har vi haft unikke muligheder for at undersøge muligheder og barrierer.

Laboratorie på Aalborg Universitet
Resultaterne fra RemoteGrid kommer til at skabe et laboratorie for digital elforsyning hos Aalborg Universitet.

- På baggrund af Thy-Mors Energi’s viden, og de teknologiske muligheder Kamstrups i elmålere, så er der udviklet nogle unikke modeller, som lader os gennemspille forskellige udviklingsscenarier meget hurtigt. Vi behøver ikke længere vente et år på resultatet, siger Florin Iov, Institut for Energiteknik.

Det er planen, at laboratoriet skal bygge på den viden, som er skabt i samarbejdet, men tilbydes til alle.

ANDRE NYHEDER

Thy-Mors Energi Service A/S bliver leverandør p ...

04/06/2019

Thy-Mors Energi Service A/S har netop vundet entreprisen på Vindpark Thorup-Sletten, som omfatter tilslutningen af 18 nye Siemens vindmøller ved Aggersund.

Straksudbetaling på 10,4 mio. kr. til leverandø ...

18/03/2020

Koncernens betalingsbetingelser over for leverandører suspenderes i første omgang indtil 1. maj 2020, hvilket betyder, at alle regninger blive betalt lige så hurtigt, som de ka ...

Hanstholm havn vil være CO2-neutral

08/07/2019

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi har sat fælles retning for udvikling af et vedvarende energiprojekt, der skal gøre Hanstholm Havn CO2-neutral.