NYHED

Hanstholm havn vil være CO2-neutral

 

08/07/2019

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi har sat fælles retning for udvikling af et vedvarende energiprojekt, der skal gøre Hanstholm Havn CO2-neutral. 

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi har sat fælles retning for udvikling af et vedvarende energiprojekt, der skal gøre Hanstholm Havn CO2-neutral. Ambitionen er på sigt at gøre Hanstholm Havn selvforsynende med energi.

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi indgår nu et samarbejde, der skal føre til udviklingen af en bæredygtig og CO2-neutral havn i Hanstholm. Det er Hanstholm Havns arealer vest for havnen, som blandt andet omfatter et større areal ved Kystvejen, der skal lægge grund til projektet, og den ambitiøse plan skal på sigt føre til etableringen af en energisymbiose mellem havn og virksomhederne på havnen.

Støtte til business-case og grøn omstilling
Hanstholm Havns primære formål er at fungere som et markant erhvervs- og vækstlokomotiv for Thisted Kommune og for hele Region Nordjylland – baseret på et bæredygtigt grundlag set i forhold til såvel økonomiske som samfunds- og miljømæssige forhold.

Med den igangværende havneudvidelse bliver dette vækstlokomotiv tilført ekstra energi i retningen af at udvikle Hanstholm Havn til Europas førende konsumfiskerihavn. Med et voksende antal virksomheder og et stigende energiforbrug ligger der et stort potentiale i samtidigt at fokusere på vedvarende energi, som allerede er et etableret forretningsområde for havnen:

- Samarbejdet med Thy-Mors Energi vil ikke alene bidrage til havnens indtægtsgrundlag og business-case – og dermed til den store investering, som havneudvidelsen repræsenterer – men også til en udvikling mod et mere bæredygtigt forretningsgrundlag. Vi lever af havet og står over for en global klimaudfordring, som vi må forholde os ansvarligt til, siger bestyrelsesformand ved Hanstholm Havn, Martin Vestergaard, og fortsætter:

- Ikke mindst med den nye regerings ambitiøse klimamålsætninger in mente er vi som havn nødt til at kigge i en langt mere energioptimerende retning, og derfor sætter vi ikke alene barren højt i forhold til ambitionen om at udvikle havnen til Europas førende konsumfiskerihavn, men også i forhold til en grøn omstilling og bidrag til CO2-reduktion.

Lokal forankring og medejerskab
I samarbejde med Hanstholm Havn vil Thy-Mors Energi undersøge muligheden for at etablere økonomisk bæredygtige projekter inden for vedvarende energi, som kan bidrage til den grønne omstilling.

Ved realisering og projektudvikling vil Thy-Mors Energi være projektudvikler, og Hanstholm Havns rolle vil i første omgang være at leje arealerne ud til Thy-Mors Energi:

- I rollen som projektudvikler kan vi være med til at sikre, at den økonomiske værdi af lokale projekter inden for vedvarende energi vil komme vores andelshavere i Thy og på Mors til gavn, og netop dét gør det interessant for os at investere i projekter som disse, forklarer adm. direktør hos Thy-Mors Energi, Lars Peter Christiansen, og fortsætter:

- Samarbejdet med Hanstholm Havn er et fint eksempel på, at vi tør udfordre den klassiske måde at tænke balance i energisystemet på, når det handler om at bidrage til den grønne omstilling lokalt. Faktisk vil vi gerne opfattes som en vigtig medspiller på dette område – en medspiller som kan, og meget gerne vil, engagere sig.

Projekt matcher klimafokus
Hanstholm Havn er ejet af Thisted Kommune, der udmærker sig som Danmarks førende klimakommune, da 100 procent af kommunes el kommer fra vedvarende energikilder, imens mere end 80 procent af varmen er produceret ved biomasse, geotermi, biogas og affald.

Thisted Kommune er derfor orienteret mod at styrke det grønne fokus frem mod realisering af Vision 2022, hvor målsætningen er, at »Thisted Kommune er energineutral og i det nationale førerfelt som klima- og energikommune,« hvilket blandt andet skal opnås via udvikling af bæredygtige løsninger og en grøn erhvervsomstilling hos lokale virksomheder.

Borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard, er derfor meget positiv over for projektets bidrag til grøn omstilling:

- Det er ualmindeligt glædeligt, at der iværksættes et fælles og lokalt funderet projektsamarbejde mellem Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi, som bidrager til at styrke det grønne fokus i Thisted Kommune. Samtidig sender projektet et vigtigt signal til omverdenen om, at tung industri også kan blive energimæssig bæredygtig ved at bidrage til vedvarende energiformer, hvilket samtidig er et rigtig godt brand.

En realisering af det præsenterede energiprojekt på Hanstholm Havn vil derfor ikke blot bidrage positivt til Thisted Kommunes grønne strategi, men også til det præsenterede danske klimamål om at reducere CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent i 2030.

ANDRE NYHEDER

ForbrugerWeb er blevet til Mit MELVA

18/03/2021

ForbrugerWeb er nu kommet i en ny forbedret udgave - nyt navn, ny software og ny app.

Thisted Kommune får lynhurtigt fibernet!

15/06/2020

Thisted Kommune opnår status som Gigabit-kommune senest ved udgangen af 2020. Dette står klart nu, hvor Thy-Mors Energi inkluderer Hurup by i den afsluttende etape af fiberudru ...

Aprilsnar: Thy-Mors Energi indfører sporhunde t ...

01/04/2021

Det seneste års tid har Thy-Mors Energi deltaget i et EU forskningsprojekt, hvor muligheden for at anvende specialiserede sporhunde er blevet undersøgt.